Om Sahaja Yoga

Gudomlig kärlek

Varje dag ser vi frön som gror, blommor som blommar, men vi tänker inte på hur det går till. Det finns en kraft som gör att allt detta händer, det är den alltomfattande kraften av Gudomlig kärlek. Nu har tiden kommit då vi kan känna den här kraften inom oss, i vårt subtila system. Detta subtila system fyller ingen funktion om det inte är förenat med det Gudomliga. Vi har ingen aning om vår egen potential, vår egen skönhet, men när denna kontakt upprättas så kommer du att märka tydliga förbättringar på alla sätt och vis.

Sista steget i människans evolution

Först och främst måste vi förstå att denna kontakt inte är mental. Man kan inte upprätta kontakten genom religion för religionerna är också mentala. Men det mänskliga medvetandet kan upphöjas till en högre dimension genom Sahaja Yoga som inte är en mental projicering. Det är något man blir. Detta är det sista steget i människans evolution. Allt som vi har uppnått genom evolutionen måste manifesteras i vårt centrala nervsystem. När ett foster är 2-3 månader gammalt, i mammans mage, lyses dess hjärna upp av en stråle av medvetande från den alltomfattande krafen av Gudomlig kärlek.

Eftersom hjärnan är formad som ett prisma delas strålen upp i fyra olika kanaler som motsvarar de fyra olika aspekterna av nervsystemet. De är:

  • Sympatiska nervsystemet - höger sida
  • Sympatiska nervsytemet - vänster sida
  • Parasympatiska nervsystemet
  • Centrala nervsystemet

Läs mera om ett subtil system inom oss.

Den subtila energin går in genom centret i hjärnan och fortsätter neråt till ytterligare 6 centra som kallas för chakror.

Resten av energin går ner till korsbenet som finns längst ner på ryggraden och rullar ihop sig i 3,5 varv. Denna kraft kallas för Kundalini.