Om Sahaja Yoga

En sökares guide

Är du en sökare?

Vare sig det är genom politik, terapi, filosofi eller religion, så finns det människor som är en sökare av större mening med sina liv. För dem har livet grundat på materiell tillfredsställelse och ego blivit otillräckligt; en vidare vision om deras existens börjar växa fram. Detta händer de flesta människor förr eller senare, genom olika skeenden i livet; andra har redan från början en stark, inre önskan att komma till visshet.

Sökares själ längtar efter förening

Hos sökare finns en inre drivkraft som gör att de fortsätter att söka, fortsätter att ifrågasätta. Deras själ längtar efter att förenas med sitt högre jag. Från kommunism till transcendentalism, från droger till psykiska fenomen - en sökares väg till Sanning kan bli en lång resa.

Några ord om sanningen

Shri Mataji"Till att börja med måste vi förstå att vi inte kan skapa sanning, vi kan inte organisera sanning. Sanning är, var och kommer att vara. Vi kan inte lura sanningen. Vi måste förstå detta för att kunna ta emot den. Det är inte något vi kan uppnå genom mental aktivitet. Det är inte ett begrepp, vi kan inte förändra den.

Sahaja Yoga upprättar bevis för sanningen och gör det möjligt för dig att erfara den. När sökare av sanning blivit missledda har resultatet varit förödande." -- Shri Mataji Nirmala Devi

 

Allt som är "bortom" är inte gudomligt

Man måste vara uppmärksam. Denna resa kan också vara farlig. I dagens atmosfär av sökande och nyvaknad andlighet har en marknad av nya grupper, terapier och gurur inte varit sen att svara med ett stort andligt "smörgåsbord". Det har blivit en marknad där folk kan tjäna pengar eller på annat sätt dra nytta av andra.

Alla känner vi till de förödande effekter droger kan ha, men få känner till att olika typer av ockulta utövanden och användning av "övernaturliga" krafter har liknande effekt på vårt inre system. De kan ta oss till ett tillstånd i extrem obalans, även om det kan kännas nytt och spännande eller till och med behagligt.

Vilken lära eller lärare som helst som inte främjar självtillit och självrespekt, eller som skapar ett beroende av personer, skrifter eller begrepp, går mot grundprincipen att vara "sin egen guru" som finns inom oss alla.

Eftersom det inte finns några normer för att skilja en ärlig lärare från en oärlig, har många sanningssökare blivit vilseledda att följa olika falska, självutnämnda "gurus" som antingen är inriktade på pengar eller makt, men inte på Anden eller själen.

Det är ett gott råd att med det sunda förnuftet urskilja bland djungeln av alternativ och inte pröva på vad som helst. Lita på ditt hjärta. När du skall välja en guru eller söka dig till en grupp, ställ dig då de fundamentala frågor som följer.

Sju fundamentala frågor till dig som är sökare

 1. Tas pengar ut vid något tillfälle?
  Sanningen kan inte köpas eller ägas, och kan därmed inte heller säljas. Är det Sanningen det handlar om så är det alla människors medfödda rätt att uppleva den. En skapare (mor) tar inte betalt av sitt barn för att det skall kunna växa.
 2. Pressar dina lärare dig med metoder som försäljares?
  Du borde kunna känna värdet av det de säger genom din egen övertygelse och erfarenhet, inte genom det antal böcker du läst eller det antal föreläsningar du närvarat på.
 3. Kan du själv känna effekten av insikten och dess värde?
  Nöj dig inte med några vaga löften om att du någon gång i framtiden kommer att tas upp i en "inre krets".
 4. Klär de dig i speciella kläder; får de dig att inta konstiga ställningar eller att vilt ropa eller skrika saker?
  Sanning är inget man får insikt om genom extrema fysiska eller psykiska ansträngningar. Det är din egen viljas styrka som räknas, inte hårdheten i några tester.
 5. Är den nya vägen du valt "dharmisk" (dharma = rätt leverne)?
  Det vill säga, är den en balanserad väg liknande den som följts av de vise, de stora andliga mästarna, genom tiderna? I annat fall är risken stor att den leder till skrämmande erfarenheter av undermedveten eller övermedveten natur.
 6. Finns det någon hierarkisk organisation och i så fall, vad innebär hierarkin? Är medlemmarna och ledaren personer man kan lita på? Uttrycker de kärlek och glädje? Är deras värme äkta? Är värdet av det de säger uppenbart i deras ögon?
  Hur lever ledaren eller gurun sitt liv? Finns det hemligheter? Det kan det inte finnas eftersom Sanningen är till för alla. Och den kan absolut inte omformas till ett affärsimperium eller en organisation.
 7. Är du fri att lämna gruppen eller att fortsätta?
  Följ ditt hjärta, inte ditt ego. Om du känner rädsla eller tvivel, lyssna till dig själv. Om du känner tvång eller att du inte själv har kontrollen över det du gör, så lämna gruppen. Bli inte manipulerad.