Det subtila systemet

De tre kanalerna

Energierna i vår subtila kropp kan flöda genom tre olika kanaler: vänsterkanalen, högerkanalen och mittenkanalen. Vänstra och högra kanalen korsar varandra i mitten av huvudet.

De tre kanalernaIda Nadi - Vänstra kanalen

Den vänstra kanalen (blå) representerar vårt förflutna, vårt känsloliv och våra önskningar. Kanalen slutar i superegot, eller överjaget, där alla minnen och invanda föreställningar och beteenden finns lagrade.

Pingala Nadi - Högra kanalen

Den högra kanalen (gul) representerar framtiden, vår fysiska och mentala aktivitet, våra handlingar och vårt planerande. Kanalens slutstation är egot, eller jaget, som ger oss idén av att vara ett jag, känslan av att vara skild från omvärlden.

Shushumna Nadi - Mittenkanal

Mittenkanalen är kanalen för andlig utveckling; det är den kraft som gör att vi utvecklas och som medvetet eller omedvetet leder oss mot det högre medvetande som som det sjunde chakrat (Sahasrara) står för.

 

Obalans i kanalerna betyder obalans i hela systemet

Om vi använder oss för mycket av energierna i högra eller vänstra kanalen, kommer vårt system i obalans. Detta leder till stress och fysiska eller psykiska problem.

Genom meditationen kan man lätt se om systemet är i obalans, genom de indikationer man får i händerna. En sval bris i händerna tyder på balans, medan värme, tyngd och stickningar tyder på obalans.

Om t ex vänstra handen är varm eller tung eller om det sticker i fingrarna, betyder det att problemet sitter på vänstra sidan.

Balans i livet med hjälp av naturen

I Sahaja Yoga använder man sig av de olika elementen för att balansera systemet. Liksom hela naturen är också vi människor uppbyggda av elementen.

Naturen i sig är ren - det är bara människan som genom sin okunskap och sitt beteende skapar problem och obalanser i sig själva och i samhället. Elementen i naturen har därför förmågan att neutralisera dessa influenser och återupprätta balans i livet. Det är denna förmåga man använder sig av i Sahaja Yoga.