Det subtila systemet

Kundalini (Chaitanya) och vibrationer

En helande energi inom oss

KundaliniFörutom chakror och kanaler finns det en kraft inom oss som kallas för Kundalini, se triangeln i bilden till vänster. Det är en moderlig, helande energi som tar hand om oss. Den kommer till oss redan i fosterstadiet, när fostret är tre månader gammalt. Den kommer då in genom vår högsta chakra, Sahasrara-chakrat, och fortsätter ner längs mittenkanalen till korsbenet (sacrum), där den sedan har sin plats i var och en av oss, i ett slumrande tillstånd i väntan på att bli väckt.

Kundalini, Chaitanya

Kundalinikraften yttrar sig i form av s.k. vibrationer som är en ungefärlig översättning av sanskrittermen Chaitanya. Med Shri Matajis ord:

”Chaitanya (vibrationer) är den förenade styrkan av ert psykologiska, mentala, emotionella och religiösa jag.”

KundaliniFotot till vänster är ett ”mirakelfoto” av Kundalinikraften, som stiger upp ur Moder Jord i närheten av platsen där Shri Mataji bodde under ett av hennes besök i Ryssland.

Se fler bilder där vibrationsenergin har fångats in i form av ljus.