Om Sahaja Yoga

Mirakelfotografier av vibrationer

Eftersom Kundalini är så subtil kan hon vanligtvis inte ses enbart med våra ögon. Men det finns fotografier som har fångat vibrationer. Dom framträder som ljus i olika färger. De kommer från Shri Mataji eller från fontanellområdet på Sahaja Yogis (personer som praktiserar Sahaja Yoga) Av minst hundra sådana fotografier som tagits vid många olika tillfällen runt omkring på jorden, visar vi här nedan några stycken.

Sahaja Yoga Mirakelfoto
Shri Mataji tar emot blommor på järnvägsstationen i Timisoara, Rumänien, oktober 1992

Sahaja Yoga Mirakelfoto
Sahaja Yogis ger självupplysning till en person. Lägg märke till hur stark hennes Kundalini är.

Sahaja Yoga Mirakelfoto
Vibrationer som utstrålar från ett fotografi av Shri Mataji placerat i mitten av ett stort rum. Ett litet antal Sahaja Yogis kan ses på sidorna av fotografiet.

Sahaja Yoga Mirakelfoto
Shri Mataji och Sahaja Yogis på utflykt i en båt.

Sahaja Yoga Mirakelfoto
Shri Mataji ger en "en-masse" - självupplysning till en stor grupp av sökare på ett informationsmöte.

Sahaja Yoga Mirakelfoto
Shri Mataji ger vibrationer till nacken på en person.

Dessa fotografier representerar en manifestation av den allomfattande gudomliga kärleken, som har skapat allt, och som finns återspeglad inom oss som Kundalini.

"Allting skapas av naturen. Du kan inte ens skapa ett frö i en blomma. Naturen skapar allt levande. Människan kan bara skapa döda ting". - Shri Mataji Nirmala Devi