Om Sahaja Yoga

Frågor & Svar

Shri Mataji

Saker som du ville veta om Sahaja Yoga, men var för blyg att fråga..

 

Varför är det gratis?

Först och främst kräver Shri Mataji (grundaren av Sahaja Yoga) att själva upplysningen alltid ska vara gratis. Därefter, om någonting är så bra som det här, hur kan man urskilja de som har pengar och inte har pengar... hur mycket betalar du för att stå på stranden och titta på vågorna?
tillbaks

 

Är det här någon kult eller new age vurm?

På riktigt? :)

Nej, det är inte någon new age vurm. Ta och prova på, känna efter. Om du tycker om det är det fint, men om du tycker inte är det okej... Vi är här att ge dig upplevelsen av Kundalini uppväckningen. Du kan fortsätta så mycket som du själv vill efter det.
tillbaks
 

Är Sahaja Yoga en religion?

Om man med religion menar tro, nej. Om man med religion menar kontakt med Verkligheten, Självet eller det Gudomliga, så ja. Sahaja Yoga tar andligheten från dogmernas värld till en värld av eget experimenterande. Det är en praktisk erfarenhet, en direkt upplevelse som vi kan känna på vårt centrala nervsystem. Ingen troshandling krävs för att bekräfta den.

Vem som helst som har ögon kan se att himlen är blå. Vem som helst som har fått självupplysning - som man genom Sahaja Yoga uppnår utan ansträngningar - kan känna den svala brisen från Kundalini (i Vedatraditionen) eller Den Helige Anden (i den kristna traditionen) ovanför huvudet. Självupplysningen är en händelse som ger oss en ny slags varseblivning för att vi bättre ska klara av vårt dagliga liv. Dess förverkligande är kärnan i Sahaja Yogas undervisning. På sätt och vis får vi ett nytt sinne som har med den kognitiva potentialen i den limbiska delen av hjärnan att göra. Vi har alla en kraftfull radar där uppe, klar att aktiveras för att förbättra vår
skicklighet att navigera.

Ingen tro behövs varken före eller efter denna händelse. Tyvärr är historien fylld av blind tro och motsägande teorier, men i det mänskliga medvetandets utveckling har vi nu kommit till en punkt då det är möjligt för de som vill att lära känna en djupare andlig sanning genom direkt varseblivning. Slutsatserna vi kommer fram till genom våra erfarenheter och vår meditation är våra egna. Ingen kan ta dem ifrån oss, på samma sätt som att det skulle vara meningslöst att försöka övertyga någon att himlen är grön. Som Shri Mataji, Sahaja Yogas grundare, betonar: vi blir vår egen mästare.

Varje stora religion har sin innersta kärna

Varje stora religion i världen grundar sig på någon av de stora mästarnas upplysta undervisning. Med tiden - eftersom självupplysning inte har varit tillgänglig för var och en - har deras sanning begravts under begrepp och ritualer av folk som har "tagit hand om det hela". De blev rika och mäktiga. Sanningen och religionernas innersta kärna bleknade och blev till en tro. Genom självupplysningen kan Sahaja Yoga för första gången i historien integrera och bevisa dessa tidlösa sanningar på vårt eget centrala nervsystem. Det hela är i viss mening vetenskapligt, praktiskt och en del av en högre plan som har vecklats ut under historiens gång för att nå sin
höjdpunkt i vår moderna tid. Det är nästa steget i evolutionen av vårt medvetande.

Man skulle kunna säga att allt detta styrs av en mystisk kraft som man skulle kunna kalla Gudomlig kärlek. Detta steg av självförverkligande ligger inom vårt kollektiva räckhåll och det handlar inte om någon affärsverksamhet eller något som någon tjänar pengar på. Allt vi behöver är viljan att ta emot det, och att sedan använda det för vårt eget och mänsklighetens bästa.

C.C., Dallas, USA
tillbaks