Om Sahaja Yoga

Berättelser om Sahaja Yoga

Varför gör man Sahaja Yoga?

 

Balans i en turbulent värld

Sahaja Yoga ger mig balans i en turbulent värld. Världen snurrar allt fortare. Vi bombarderas dagligen av tonvis av information som vi försöker att sortera ut om det verkligen är någonting av värde. Murar rivs, världskartan ritas om, regimer faller, politiker och samhällets stöttepelare visar dagligen brist på gott omdöme och visionslöshet. Dom eviga värderna är borta och det finns ingen fast punkt i tillvaron.

I detta domedagsliknande situation sträcker Sahaja Yoga ut en hand. Ett sista halmstrå att fatta tag i när vi dinglar över avgrundens djup. Sahaja Yoga har stakat ut vägen för mig hur jag kan återfå min mänsklighet. Det är en väg där balans frihet och harmoni sakta kan återupprättas.

Göran Frolén, Stockholm

More confidence, less shyness

I came to know about Sahaja Yoga in Seychelles, a little bit more than fourteen years ago, and since then I´m practising it. Sahaja yoga has brought a lot of changes in my life.Among them, before SY I lacked self -confidence and was quite shy. With SY, I´ve been able to overcome all that. SY also helps me to have peace of mind. I feel more relaxed and joyful.

Jeannette, Stockholm