Om Shri Mataji

Födelse och barndom

Shri Mataji Nirmala Devi föddes i en kristen familj i Indien den 21:a mars 1923. Hennes föräldrar Prasad och Cornelia Salve var ättlingar till den kungliga Shalivana-dynastin. När Shri Mataji föddes hade hon en skinande och obefläckad hy, därför fick hon namnet Nirmala, som betyder ren.

Senare blev hon allmänt känd som Shri Mataji Nirmala Devi - den medkännande modern som fötts i ett fullständigt upplyst tillstånd och som redan som barn visste att hon hade en unik gåva att ge mänskligheten.

Shri Matajis föräldrar var aktiva i Indiens kamp för självständighet från britterna. Hennes far, som var en av Mahatma Gandhis nära bundsförvanter, var medlem av grundlagskomissionen och deltog aktivt i att skriva det självständiga Indiens första grundlag. Han var känd för sin goda bildning; han talade fjorton språk och översatte Koranen till Marathi. Shri Matajis mor var den första kvinnan i Indien som avlagt sin matematikexamen med högsta möjliga vitsord.