Om Shri Mataji

Ideella organisationer som Shri Mataji grundat

P.g.a. sin sin stora medkänsla för människor och deras problem har Shri Mataji grundat ett antal välgörenhetsorganisationer. Här är en lista på en del av dem.

  1. Ett internationellt sjukhus i Bombay där människor från hela världen botas genom Sahaja Yoga metoder. Vid sjukhuset har man lyckats bota ett antal ”obotliga” sjukdomar som t.ex. cancer, epilepsi och multipel skleros.
  2. Ett internationellt forskningscentrum i hur Sahaja Yoga kan tilllämpas för att bota diverse sjukdomar, inklusive de psykosomatiska.
  3. Ett center för hemlösa i Delhi där även Sahaja Yoga lärs ut.