Om Shri Mataji

Sahaja Yoga sprider sig i världen

Shri MatajiShri Mataji började experimentera med att uppväcka människors andliga kraft (som av hinduer kallas för ”Kundalini”, av muslimer ”Ruh”och av kristna för ”Den helige anden”) och hon förbluffades över resultaten.

Hon började med människor i sin närhet och upptäckte att de transformerades fysiskt, psykiskt och andligt. Hon upptäckte att denna process var en möjlig lösning på alla mänsklighetens problem och därför bestämde hon sig för att lära ut den åt allmänheten.

Hon uppoffrade sin tid och investerade sina egna pengar för att kunna ge människorna nyckeln till sitt inre jag. De människor som fick denna fina upplevelse var fullständigt överväldigade när de kunde känna en sval bris i hela kroppen, speciellt i händerna och ovanför huvudet.

Trots att de kunde ha svårt att tro på vad de kände kunde de inte förneka sin egen upplevelse. Under Shri Matajis vägledning lärde de sig även att ge denna gåva vidare på egen hand. Detta övertygade dem att de hade fått den genuina andliga erfarenhet som förutspåtts av alla religioner.

Shri Mataji tar aldrig betalt när hon håller föreläsningar och ger människor sin självupplysning.

Sahaja Yoga är inte heller en förening som man kan bli medlem av. Shri Mataji insiterar på att man inte kan ta betalt för självupplysningen och hon kritiserar starkt s.k. andliga ledare som är mer intresserade av sina efterföljares pengar än deras andliga utveckling.

Fr.o.m. 1970 har Shri Mataji rest runt omkring i världen och lärt ut Sahaja Yoga. Hon har konkret visat sin förmåga att uppväcka människors andliga energi (Kundalini) på en-masse nivå. En stor mängd människor i 85 länder världen över har visat sin tillit och respekt för Shri Matajis läror, genom att grunda Sahaja Yoga center. Där lärs Sahaja Yoga ut till alla som är intresserade, oavsett ras, religion, ålder eller social status. De människor som utövar Sahaja Yoga lever normala liv men de använder denna teknik för att uppnå fysisk, emotionell, mental och andlig balans i livet.

De förstår sambanden mellan de olika religionerna och andliga rikningarna, inte på mental nivå, utan genom konkret erfarenhet i det centrala nervsytemet. Det har sagts av profeterna i tusentals år att blomstringstiden börjar i den kritiska tid vi nu lever i och att sanningsökarna kommer att kunna förenas med sin ande.