Det subtila systemet

Introduktion

OBS!

Det är viktigt att inte enbart studera detta på en mental nivå, utan det måste upplevas.

Inuti varje människa finns ett nätverk av nerver och sinnesorgan som tolkar den yttre fysiska världen. Samtidigt finns det inom oss ett subtilt system av energikanaler (nadi) och energicentran (chakra) som tar hand om vårt fysiska, intellektuella, känslomässiga och andliga liv.

Det subtila systemet