Om Sahaja Yoga

Vad gör Sahaja Yoga till en unik metod?

Sahaja Yoga skiljer sig från andra former av Yoga genom att den börjar med självupplysningen istället för att detta är ett avlägset mål, en ouppnåelig dröm.

 

Nu är det lättare att få självupplyssning

Förr i tiden hade en Guru bara en handfull lärljungar som han ledde på vägen till andlig utveckling och inre rening under hela deras liv. Lärljungarna gick igenom olika stadier (yama, niyama, andningstekniker, ställningar etc) och få var de själar som efter många år av möda slutligen uppnådde Självupplysning. För de få själarna var det som att försöka städa i ett mörkt rum.

Unik metod

I vår moderna tid har Shri Mataji, som kallar denna tid för Blomstringstiden, utvecklat en metod att uppnå självupplysning spontant (Sahaja), utan ansträngning. Detta kan ske nu därför att mänsklighetens kollektiva medvetande har uppnått en tillräckligt hög nivå. Ett litet ljus tänds då inom oss (vårt medvetande träder in i en ny dimension) och på så sätt kan vi genom Sahaja Yoga-meditationen växa mycket fortare - utan att behöva gå igenom olika former av självtukt och botgöring utan istället sker det samtidigt som vi lever våra normala liv.

Vi blir våra egna gurur

Vi blir våra egna gurur genom att vårt medvetande lyses upp. Efter självupplysningen kan vi känna en sval bris ovanför våra huvuden och i våra händer. Vi kan känna om vi har några blockeringar i vårt subtil system på fingertopparna. Och vi vet hur vi ska ta bort dem genom att använda vår nyuppväckta Modersenergi (Kundalini) inom oss. Dessutom uppnår vi ett kollektivt medvetande som gör att vi kan känna andras blockeringar och ta bort dem också.

Att vara den rena Anden

Det faktum att vi är en del av helheten blir en påtaglig verklighet i vår vardag. Att bli ett med den rena Anden är mänsklighetens slutgiltiga mål som beskrivs i alla religioner och andliga traditioner runt om i världen. Självupplysningen är det första steget. När denna kontakt är etablerad måste den utvecklas med vår uppmärksamhet och genom regelbunden meditation. Först då kan vi hitta den verkliga meningen med våra liv.