Meditationskurser

Sahaja Yoga lärs ut i Sverige
från Kiruna i norr till Malmö i söder.
Det är alltid gratis.

Shri Mataji Nirmala Devi

“…There can be no peace in the world
until there is peace within the people…”