Det Subtila Systemet

Chakran, Energikanaler, Kundalini.
Vad är det?

Det subtila systemet upptäcktes i Indien för flera tusen år sedan och hjälper oss att förstå oss själva som människor.
Det består av sju chakran och tre kanaler och är kopplat till hur vi mår fysiskt och psykiskt.

Chakran

Ordet “Chakra” betyder hjul på Sanskrit och man har känt till dem i Indien i tusentals år. Chakran är energicentra som representerar olika mänskliga kvaliteter som t.ex. mod, oskuldsfullhet och förlåtelse. Genom att förstå hur våra chakran fungerar så förstår vi också oss själva bättre

Mer information

Energikanaler

I det subtila systemet finns även tre kanaler. De är den vänstra kanalen, den högra kanalen och mittenkanalen. Alla tre hör ihop och samverkar när Kundalini flödar genom det subtila systemet. De tre kanalerna påverkar våra känslor, vår mentala och fysiska hälsa. 

Mer information

Kundalini

Kundalini är vår inre moderliga energi. Hon har funnits med oss sedan födseln, det är hon som tröstar oss när vi är ledsna, hon läker våra sår och beskyddar oss. Hon har väntat tålmodigt på att vi ska be henne att vakna upp så att vi kan uppnå hela vår potential som människa.

När hon stiger upp till toppen av huvudet får vi vår självupplysning som också kallas för Yoga. Då kan vi känna av obalanser i våra chakran och kanaler och rikta vår uppmärksamhet dit. Kundalini tar därefter över och börjar lösa upp de olika problemen i en lugn och varsam process. Det händer inte över en natt men ju mer vi mediterar desto mer balanserade blir vi.

Mer information