Vad är Sahaja Yoga?

”Sahaja” betyder spontan och ”Yoga” betyder förening med den allomfattande kraften. Den här föreningen är ett helt naturligt tillstånd som vi människor har glömt bort och som uppstår när vi får vår självupplysning.

När Moder Kundalini vaknar får vi ett nytt medvetande, ett slags sjätte sinne. Vi kan själva känna var det finns blockeringar i vårt inre energisystem. Genom meditationen och en del enkla reningstekniker kan vi sedan gradvis få bort dessa blockeringar. När det händer får vi bättre fysisk och psykisk hälsa, vi blir lugnare och mer harmoniska. Vi får även en utökad känsla över vad som är rätt och fel samt att vi får lättare att fokusera på de viktiga sakerna i livet, så som att njuta av naturen, umgås med vänner och hjälpa andra människor.

Kundalini är känd i många kulturer som den stora modern. Hon har beskrivits som en gnista av gudomlighet i varje människa. Vid självupplysningen vaknar Kundalini från sitt vilande läge och stiger upp från korsbenet längs med ryggraden upp till toppen av huvudet. Då försvinner våra tankar och man upplever ett inre lugn.

Kundalini stiger upp och tar oss till nuet

När Kundalini stiger upp slutar vi att tänka på det som har hänt och det som kommer att hända i framtiden och vi befinner oss helt i nuet. I den här stillsamma processen balanseras vi på en fysisk, känslomässig och andlig nivå.

Sahaja Yoga är en enkel meditationsmetod som kan praktiseras av alla människor. Meditationskurserna är alltid gratis och den enda förutsättning man behöver ha för att komma är att man har ett genuint intresse av att utvecklas.

Varför är Sahaja Yoga gratis?

När Kundalini stiger upp sker det ungefär som när ett frö gror i marken och växer upp till ett träd. Det går inte att betala pengar varken till fröet eller till jorden eftersom det är en naturlig process. Att få din självupplysning är din rättighet. Du är värdig att ta emot den här gåvan på samma sätt som alla andra människor på jorden också är det.

Vi som lär ut Sahaja Yoga har vanliga jobb och gör det här på vår fritid och vi sprider Sahaja Yoga eftersom vi själva mår bra av det. Ingen ger något till någon utan allt finns redan inuti alla människor och vi vill bara dela med oss av det som vi har hittat inuti oss själva.

Yoga är Förening

Ordet “yoga” är Sanskrit och betyder föreningen mellan individen och universum.

Många stora andliga lärare som t.ex. Jesus, Buddha och Mohammed har pratat om den här föreningen som en väg till att lära känna sitt allra innersta jag. De har sagt att första födelsen är fysisk men den andra födelsen är andlig.

Genom historien har man utvecklat olika yoga tekniker för att kunna uppnå föreningen. Man har prövat allt från asketism och fasta till väldigt extrema fysiska rörelser. Det var dock väldigt sällan man uppnådde nirvana eller moksha.

Till skillnad från den fysiska kroppen så är vår ande evig och oförstörbar. Den är källan till glädje, kärlek och ren medvetenhet.

Genom att identifiera sig med sin ande – och inte med våra känslor, tankar eller kroppen – så kan vi känna att vi är förenade med allt som existerar runt omkring oss. Då uppstår föreningen som man kan kalla för nirvana, moksha eller yoga.

Medvetenhet utan tankar

I de gamla indiska skrifterna beskrivs människans fyra medvetandetillstånd så här:

Jagruti: Man är vaken.
Swapna: Man sover och drömmer.
Shushupti: Man sover en drömlös sömn där vårt medvetande vilar.
Turya: Ett medvetande utan tankar, d.v.s. meditation

De första tre tillstånden kan vi uppleva i vårt dagliga liv. Att uppnå det fjärde tillståndet är svårt om man inte har en fungerande meditationsteknik som man kan använda.

Medvetenhet utan tankar kallas för Nirvichara Samadhi.

Under vårt dagliga liv bombarderas vi oavbrutet av tankar om det som har hänt och det vi tror kommer att hända i framtiden. När vi mediterar skapas ett litet andrum mellan tankarna. Om man mediterar varje dag så kommer den lilla stunden att vidgas och bli längre och längre så att vi kan uppleva flera minuter i rad av total stillhet.

Meditation har beskrivits som en stilla vattenyta. Om man kastar i en sten bildas ringar som sakta försvinner. På samma sätt försvinner våra tankar när vi mediterar och vattenytan blir helt stilla. Det är först då som den kan reflektera det vackra landskapet som vi har runt omkring oss. Det är först då som vi befinner oss i den sanna verkligheten.