Shri Mataji Nirmala Devi - Grundaren av Sahaja Yoga

Shri Mataji föddes på vårdagjämningen, den 21 mars 1923, i en kristen familj i Chindwara som ligger i mitten av Indien. Hon fick namnet “Nirmala” som betyder “ren”. Senare skulle hon bli känd över hela världen som Shri Mataji Nirmala Devi som betyder “den högt respekterade modern”.

Födelse och barndom

Nirmala var redan som barn en speciell flicka och hon ville tidigt hjälpa till att skapa en bättre värld. Familjen var nära vänner till Mahatma Gandhi och även lilla Nirmala umgicks med Indiens stora frihetskämpe. Trots hennes unga ålder litade Gandhi på hennes omdöme och han frågade henne ofta om råd i andliga frågor.

Shri Matajis föräldrar var aktiva i Indiens kamp för självständighet från britterna. Hennes pappa, som var en av Mahatma Gandhis nära vänner, var en av dem som skrev Indiens nya grundlag efter självständigheten. Han var känd för sin goda bildning; han talade fjorton språk och översatte Koranen till Marathi. Shri Matajis mor var en av de första kvinnorna i Indien som utbildade sig till matematiker på universitetet.

Indiens frihetskamp

När Shri Mataji själv var student deltog hon också i självständighetskampen med olika fredliga protestaktioner. Hon var en av ungdomsledarna och hon blev satt i fängelse under Gandhis ”Quit India” kampanj.
När polisen kom för att sätta studenterna i fängelse stod Shri Mataji alltid längst fram för att vakta grinden till universitetet. När polisen riktade sina gevär mot henne fortsatte hon trotsigt att skrika sina slagord. Hon var aldrig orolig för sin egen del men när hennes kamrater blev tillfångatagna så grät hon av medlidande med dem. Hon blev senare avstängd från universitetet p.g.a hennes kraftiga protester.

Utbildning och familj

Shri Mataji hade redan som barn en spontan kunskap om hur det mänskliga nervsystemet fungerade och hur det kunde kopplas ihop med chakror.
När hon nu gick på universitetet och studerade medicin kunde hon koppla ihop sina tidigare kunskaper med en mer formell utbildning i västerländsk medicin som hon fick på universitetet i Lahore.

Strax efter Indiens självständighet gifte sig Shri Mataji med C.P. Srivastava, en mycket hängiven indisk statstjänsteman, som senare blev adlad av Englands drottning.
I Indien sägs det att det är frun som ger mannen framgång – detta stämmer i högsta grad för Sir C.P. Srivastava.

Han steg i rang väldigt snabbt trots att han alltid var fullständigt ärlig. Sir C.P.
blev därefter vald 16 år i rad till generalsekreterare vid FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO, med säte i London.

Sahaja Yoga

När Shri Mataji hade fullgjort sina plikter som mamma till sina två döttrar som nu var vuxna kunde hon hänge sig helt åt sitt andliga arbete. Även om hon var medveten om sitt eget andliga tillstånd så visste hon inte hur hon skulle kunna dela med sig av sin kunskap till den moderna människan.

När hon den 5:e Maj 1970 satt på en öde strand i Nargol (15 mil från Bombay) och sökte svar på hur hon skulle kunna närma sig människorna med sin hemlighet, fylldes hon av en gudomlig upplevelse och därmed fick hon svaret på sin fråga. Hon fann en metod med vilken hon kunde ge självupplysning åt tusentals människor på samma gång och därmed få dem att komma i kontakt med sin egen ande, Sahaja Yoga var fött.

De äldre formerna av Yoga hade bara använts av ett fåtal människor. En Guru hade ett antal lärjungar och efter många års träning och rening så fick en av lärjungarna sin självupplysning. På det här sättet hölls kunskapen hemlig eftersom mänskligheten inte var redo att hantera den här kraftfulla tekniken. Men tack vare Shri Matajis grundande av Sahaja Yoga var det nu möjligt för alla människor i hela världen att få sin självupplysning.

1974 flyttade Shri Mataji till London eftersom hennes man hade blivit vald till generalsekretare för IMO. Där började Hon nu att lära ut sina kunskaper, först till sju hippies, som efter stor möda lyckades uppnå sin självupplysning. Shri Mataji reste också runt i Europa och i övriga världen under mer än 30 år. Hon gav hundratals föreläsningar, alltid gratis, och lärde samtidigt ut hur man mediterar. Ibland kunde det komma tusentals människor till hennes sammankomster och hon tröttnade aldrig på att träffa människor som sökte efter sanningen om sig själva.

Från och med 1991 tillbringade Shri Mataji mycket tid i Italien, i en liten by som heter Cabella. Dit vallfärdar fortfarande tusentals männsikor varje år för att meditera, lyssna på musik och prata med andra likasinnade. Den 23 februari 2011 somnade Shri Mataji in stillsamt vid en ålder av 87 år. Under hennes begravning i Indien deltog tiotusentals människor från hela världen för att ta ett sista farväl.

Shri Mataji ägnade hela sitt liv åt att befrämja människans andliga utveckling genom självupplysningen, att återställa kvinnans roll i den andliga evolutionen och att vägleda människorna till lösningarna på dagens moraliska dilemman.

Ayatollah Rouhani har kallat henne för “fredens budbärare” och Claes Nobel – Alfred Nobels brorson – har kallat henne för ordförande för “Den Förenade Jorden”.

Sahaja Yoga har nu spridit sig till över 100 länder och praktiseras av tiotusentals människor från alla olika kulturella och religiösa bakgrunder.

“There can be no peace in the world
until there is peace within the people.”

Shri Mataji Nirmala Devi