Kundalini

En moderlig kraft

Kundalini är en moderlig kraft som finns inom alla människor sedan födseln. Före självupplysningen ligger hon sovandes längst ner på ryggraden i ett ben som heter korsbenet. Det här benet kallas för Sacrum på Latin eftersom redan de gamla grekerna visste om att det var något särskilt med det här benet.

När vi väl får vår självupplysning väcks Kundalini upp, hon stiger upp längs med ryggraden och sedan upp till huvudet. När hon har nått upp till toppen av huvudet så slutar vi att tänka och vi känner oss lugna och balanserade. Det är den här processen som kallas för självupplysning (self realisation på engelska).

Även om vi inte har känt till Kundalini tidigare så har hon alltid funnits där och tagit hand om oss. Hon har tröstat oss när vi har varit ledsna, hon är den kraft som gör att fysiska skador på vår kropp läker. Hon känner oss bättre än vad vi själva gör. Hon är själva livsgnistan inom oss som ger oss glädjen i att bara finnas till.

 

“Kundalini är en levande kraft som vet vad hon ska göra. T.ex, när ett frö gror, kan man hitta en liten cell i fröet som vet hur den ska gro och växa upp till markytan. Den tar sig förbi hinder som t.ex. stenar och växer upp genom mjuka delar i marken. Man kan säga att det finns lite Kundalini i den här cellen som vet hur man växer. Människor har en ännu starkare Kundalini energi”.

Shri Mataji Nirmala Devi