Prova nu

Du kan pröva på att meditera nu direkt
med de meditationsfilmer som finns här.

Pröva meditera

You can try meditation right away using the exercises below.
Meditation balances on a physical, mental and spiritual level.

Pröva meditera

You can try meditation right away using the exercises below.
Meditation balances on a physical, mental and spiritual level.

Inspelade meditationer

Sitt bekvämt och slappna av. Om du har möjlighet att ta äv dig skorna så känns det met bekvämt.
Lägg dina händer i knät med handflatorna uppåt och låpt dina tankar stillsamt sjunka undan.

Start here

(duration 6:30 min)

Other exercises:

Follow-up meditation 1 (duration 7:10 min.)

Meditation that balances the right channel. This meditation calms the channel for action and the future. When it is in balance it can be easier to be in the present moment.

Continuation meditation 2 (duration 10:00 min.)

Left channel balancing meditation. Meditation that cleanses the channel of emotional life and the past.

Meditaatioharjoituksia

Meditaatio- harjoituksia

Istu mukavasti ja rennosti. Jos sinulla on kengät jalassa, ota ne pois jos mahdollista. Laita kädet syliin kämmenet ylöspäin. Anna ajatusten hiljalleen rauhoittua.

Aloita tästä

(kesto 6:30 min.)

Muita harjoituksia:

Jatkomeditaatio 1 (kesto 7:10 min.)

Oikeaa kanavaa tasapainottava meditaatio. Tämä meditaatio rauhoittaa toimintaan ja tulevaisuuteen suuntautuvaa kanavaa. Kun se on tasapainossa voidaan helpommin olla nykyhetkessä.

Jatkomeditaatio 2 (kesto 10:00 min.)

Vasenta kanavaa tasapainottava meditaatio. Tunne-elämän ja menneisyyden kanavaa puhdistava meditaatio.