Chakran

När Kundalini stiger upp genom vårt subtila systembalanseras våra sju chakran.

Ibland kan det hända att det uppstår en blockering i ett chakra, då försämras dess kvalitet. T.ex. om vi har en blockering i Anahata ( det fjärde chakrat) blir vi mer rädda. Blockeringen kan även påverka oss fysiskt genom att orsaka hjärtproblem. Genom att meditera och rikta vår uppmärksamhet till ett chakra kan det gradvis förbättras. Det sker inte över en natt utan det krävs en hel del tålamod.