4. Anahata

Anahata chakra eller hjärtchakrat

Anahata är placerat mitt i bröstkorgen. Den viktigaste kvaliteten här är kärlek. När Kundalini lyser upp Anahata får vi mer självförtroende och vi blir mer balanserade. När chakrat är i balans kan vi uppleva den sanna glädjen i att finnas till. Glädjen är ett tillstånd som skiljer sig från lycka och olycka. Glädjen är en absolut känsla av lugn, harmoni och balans.

Det här chakrat producerar antikroppar som sprids till hela kroppen som beskyddar oss från infektioner. Hjärtchakrat tar också hand om hjärtat och lungorna.

I den vänstra aspekten av chakrat finns Anden, vårt sanna Jag. Anden är evigt ren och påverkas inte av något utifrån. Man kan jämföra den med en strålande diamant som finns inom oss och som bevittnar alla våra handlingar.

 

Orsaker till blockeringar:
Vänster sida: Ilska och/eller en dålig relation till vår mamma.
Höger sida: Överdrivet ansvarstagande och/eller en dålig relation till vår pappa.
Mitten hjärtat: Rädslor och osäkerhet

Kronblad: 12
Element: Luft