7. Sahasrara

Sahasrara Chakra

Sahasrara finns på toppen av huvudet, vid fontanellen. Hela det subtila systemet integreras i Sahasrara eftersom alla de övriga chakrorna finns representerade här. Det är här som tystnaden uppstår när vi mediterar. När Kundalini stiger upp till Sahasrara blir vårt individuella medvetande en del av det kollektiva medvetandet och då uppstår Yoga.

Fysiskt så kontrollerar Sahasrara de tusentals nerver som slutar vid skalpen.

Kronblad: 1000
Element: Alla