5. Vishuddhi

Vishuddhi chakra

Vishuddhi chakra finns i halsen. När Vishuddhi är balanserat kommunicerar vi bra med våra medmänniskor. Vi känner oss som en del av mänskligheten, att vi egentligen hör ihop i en enhet. Genom Vishuddhi har vi möjligheten att uttrycka oss diplomatiskt, artigt och vänligt. Vi kan också acceptera våra egna och andras brister utan att känna skuld.

Fysiskt tar Vishuddhi bl.a. hand om halsen, nacke, armar

Orsaker till blockering:
Vänster sida: Skuldkänslor och bristande självrespekt.
Höger sida: Arrogans och fördömande av andra människor.
Mitten Vishuddhi: Rökning

Kronblad: 16
Element: Eter