1. Mooladhara

Mooladhara Chakra

Mooladhara finns i slutet av ryggraden, under Moder Kundalini. Översatt från sanskrit betyder Mooladhara ungefär “Kundalinis stöd”. Moola betyder rot (dvs Kundalini) och dhara betyder stöd. Detta chakra är grunden till det subtila systemet och fungerar som stöd åt alla de andra chakrorna. Den viktigaste kvalitén i detta chakra är oskuldsfullhet. Genom oskuldsfullheten kan vi uppleva ren barnslig glädje, fri från begränsningar som fördomar och invanda föreställningar. Oskuldsfullheten ger oss värdighet, balans och en stark känsla av riktning och mening i livet.

Fysiskt så kontrollerar Mooladhara den nedre delen av tarmsystemet och underlivet.

Orsaker till blockering:

Vänster sida: För mycket fokus på sex
Höger sida: Total avhållsamhet och fanatism

Kronblad: 4
Element: jord